ප්‍රධාන පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

  • ෆැඩ්නා කරවිල තේ වෙළඳපොළේ - [image: ෆැඩ්නා කරවිල තේ වෙළඳපොළේ] දියවැඩියාව පාලනය කිරීම සඳහා අනාදිමත් කලක් සිටන් මහඟු ඔසුවක් ලෙස භාවිතා කළ ස්වාභාවික කරවිල සාරයෙන් නිපදවන ෆැඩ්නා කරවිල තේ...
    3 days ago
  • ඇමති මාරුවෙන් අමතක වූ ICTA මගඩි - මෙරට දූෂණ වංචා පිළිබඳව අප අවස්ථා කිහිපයකදී රටට කරුණු හෙළිදරව් කළේ, රටේ ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය උදෙසා ය. රටට ම අඩු මිලට ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් සැලසීමට යැයි කියා ඇර...
    2 weeks ago

විදෙස් පුවත්

සාහිත්‍ය විචාර

උණුසුම් පුවත්

Syndicating News websites in Sri Lanka | Copyright © 2013 Mul Pituwa · All Rights Reserved. Powered by Blogger.